Nastavenie oprávnení pre albumy

Toto nastavenie je prístupné len pre súkromné albumy (galérie). Tu si môžete zvoliť užívateľov a skupiny, pre ktoré je album prístupný.

Skupiny

Pre aktuálny album môžete odobrať alebo umožniť prístup skupine. Tým, že zmeníte oprávnenia skupín, užívateľom patriacim do týchto skupín sa odoprie alebo umožní prístu do albumu.

Užívatelia

Tiež môžete odobrať alebo udeliť prístup jednotlivým užívateľom. Užívateľom, ktorí majú prístup cez skupinu, sa môže odoprieť prístup cez výnimky.