Vlastnosti albumu

Správa vlastností pre viac albumov naraz

Komentáre
Komentár k obrázkom je možné pridať, ak sú zaradené do albumu, ktorý má aktivované komentáre.
Zamknúť
Zamknuté albumy sú kvôli údržbe neprístupné. V galérii ich vidia len administrátori.
Verejný / súkromný
Keď nastavíte album ako súkromný, udeľte prístupové práva užívateľom a skupinám
Reprezentatívny
Táto voľba je prístupná, keď je v konfigurácii nastavené allow_random_representative (viď include/config_defaults.inc.php) na true. Každý album môže byť reprezentovaný náhodným obrázkom alebo obrázkom vami určeným.