Editovanie albumov

Informácie

Presun

Ak je album virtuálny, môžete ho presunúť. Presun albumu znamená zmenu jeho rodičovského (nadradeného) albumu.

Možnosti

Tieto možnosti môžete tiež spravovať v správe "Vlastnosti" (záložky Komentáre, Zámok, Verejný/Súkromný, Reprezentatívny dostupné vAdministrácia » Albumov » Vlastnosti).

Poradie

Použiť východzie poradie obrázkov.

Určuje, či toto radenie použiť tiež na podalbumy.

Vyberte špecifické radenie, ktoré sa použije na tento album.

(*)Varovanie: Vlastné radenie vždy otestujte, občas vie dať neočakávané výsledky.

Reprezentant

Reprezentant albumu je náhľad, ktorý sa zobrazí na hlavnej stránke (category.php) v prípade, keď obsahuje len podalbumy a nie priamo obrázky (rovnako ako koreňový album).

Voľba reprezentanta záleží na allow_random_representative konfiguračnom parametre (v súbore include/config_default.inc.php).

Vo defaultnom móde (allow_random_representative nastavená na false), každý album, ktorý obsahuje aspoň jeden prvok, je reprezentovaný fixným prvkom. Keď sa reprezentant nastaví (pri tvorbe albumu), môže ho zmeniť len administrátor. Pokiaľ reprezentant nevyhovuje, môžete použiť Nájsť reprezentanta pomocou náhodného výberu.

Ak je konfiguračný parameter allow_random_representative nastavený na true, album obsahujúci obrázky nemusí mať fixného reprezentanta. Len použite tlačidlo Vymazať reprezentanta .

Ak album obstahuje len podalbumy a žiadne obrázky, aj tak môže byť reprezentovaný ľubovoľným prvkom vďaka oknu Zmena informácii o obrázku. Jediná možnosť v aktuálnom okne je tlačidlo Vymazať reprezentanta.

Napojiť všetky obrázky albumu na nový album

Napojiť všetky obrázky na existujúci album

Poslať informačný email členom skupiny