• Piwigo je web aplikacija koja vam omogućava izradu web galerije na lak način.
  • Tehnički, Piwigo je potpuno razvijen korišćenjem PHP (the elePHPant) te MySQL baze podataka (the SQuirreL).
  • Ako imate predloga i komentara, molimo posjetite Piwigo službenu stranicu, i njoj posvećen forum.
  • The serbia translation is maintained by (in alphabetical order):

    .... Many thanks to you