Lista użytkowników

W tym miejscu można zarządzać zarejestrowanymi użytkownikami. Tylko uprawnienia znajdują się na kilku innych ekranach.

Dodawanie użytkownika

Administrator może dodawać użytkowników ręcznie.

Lista użytkowników

Lista użytkowników może być filtrowana po nazwie użytkownika (użyj znaku * jako wildcard), grupie lub statusie. Lista może być sortowana po dacie rejestracji, nazwie użytkownika w kolejności roznącej lub malejącej.

Ekran ten umożliwia wykonywanie w tym samym czasie danej akcji na kilku użytkonwikach :

Domyślnie można wykonać taką akcję np. dla użytkowników zaznaczonych lub wszystkich użytkowników.