Synchronizuj

Możliwe są 2 sposoby synchronizacji : katalogi/pliki oraz metadane plików. Tryb katalogi/pliki służy do synchronizacji struktury katalogów oraz plików kategorii z bazą danych. Tryb metadane plików aktualizuje informacje o elementach takie jak rozmiar pliku, rozmiar w pixelach, EXIF czy IPTC.

Najpierw musi zostać wykonana synchronizacja katalogi/pliki.

Proces synchronizacji może trwać długo (zależny jest np od obciążenia serwera oraz ilości elementów, które mają zostać zsynchronizowane) dlatego możliwa jest synchronizacja krok po kroku: kategoria po kategorii.