Powiadamianie mailowe

Ekran umożliwia konfigurację oraz zarządzanie powiadomieniami użytkowników o nowościach na stronie.

Ekran składa się z 3 zakładek:

Parametry

Dostępna tylko dla webmaster'a, umożliwia zmianę parametrów powiadomień mailowych.

Zapisy

Dostępna tylko dla webmaster'a, umożliwia zapisywanie/wypisywanie użytkowników z powiadomień.

Wyślij

Dostępna tylko dla webmaster'ów i administratorów, umożliwia wysłanie wiadomości do użytkowników.