Zdjęcia są wyświetlane w kategoriach odpowiadających katalogom, w których dane pliki się znajdują.

Możesz także wyświetlać zdjęcia w wielu kategoriach bez duplikowania plików na serwerze www. By podlinkować link do kategorii, wystarczy utworzyć powiązanie na stronie edycji zdjęcia (do której ma dostęp każdy administrator ze strony danego zdjęcia w galerii).

Kategorie wirtualne bazują na następującym założeniu : nie mają odpowiadających katalogów. Kategorię wirtualną możesz stworzyć w Administracja » Kategorie » Zarządzaj.