Grupy są dobrym sposobem do zarządzania uprawnieniami dla określonej listy użytkowników.

Możesz tworzyć grupy w Administracja » Użytkownicy » Grupy i przypisywać użytkowników do tych grup w Administracja » Użytkownicy » Zarządzaj.

Użytkownik może należeć do wielu grup. Przyznanie dostępu jest ważniejsze niż zabronienie : jeżeli użytkownik "jack" należy do grup "family" i "friends", i tylko grupa "family" może oglądać kategorię "Christmas 2003", "jack" będzie mógł oglądać kategorię "Christmas 2003".