Konfiguracja

Ekran umożliwia administratorom podstawową administrację. Pomimo małej ilości parametrów konfiguracyjnych, powinna ona być wystarczająca dla większości administratorów. Jeżeli chciałbyś zmienić więcej parametrów zajrzyj do pliku include/config_default.inc.php.

Ekran jest podzielony na sekcje grupujące parametry tematycznie.

Główna

Historia

Odwiedziny na stronach category.php i picture.php będą zapisane w tabeli historia .

Odwiedziny będą wyświetlane w Administracja, Specjalne, Historia.

Komentarze

Upload

Wyświetlanie domyślne

W tym miejscu można zmienić domyślne wyświetlanie, dla użytkownika gość (niezalogowanego). Po zalogowaniu opcje są nadpisywane przez preferencje użytkownika(edycja w profil).

Możliwa jest zmiana dla wszystkich użytkowników, natomiast opcja ta jest dostępna z poziomu Administracja, Uprawnienia, Użytkownicy, gdzie opcje można zmienić dla wybranych użytkowników.