Opcje kategorii

Ekran umożliwia administratorowi zmianę opcji dla wielu kategorii jednocześnie.

Upload
Umożliwia odwiedzającym wgrywanie plików do kategorii. Wyświetlone są tylko kategorie nie będące wirtualnymi
Komentarze
Zezwala użytkownikom na dodawanie komentarzy w wybranych kategoriach. Wybiera kategorie, które mają już tę opcję włączoną. Obraz może być komentowany wtedy jeżeli kategoria ma tę opcję włączoną.
Zablokuj
Umożliwia zablokowanie wybranych kategorii np. w ramach prac prowadzonych nad daną kategorią. Jeżeli zablokujesz kategorię, zablokowane również zostaną wszystkie jej podkategorie. Podobnie jeżeli odblokujesz kategorię, wszystkie jej podkategorie zostaną odblokowane.
Publiczne / Prywatne
Zarządza autoryzacją wo wybranych kategorii. Wybrane kategorie są prywatne : aby użytkownicy mieli dostęp do tych kategorii, będzie trzeba przyznać uprawnienia do tych kategorii grupom/użytkownikom. Jeżeli ustawisz daną kategorię jako prywatną, wtedy wszystkie jej podkategorie także będą prywatne. Analogicznie, jeżeli ustawisz daną kategorią jako publiczną, wszystkie jej podkategorie będą publiczne
Reprezentant
Opcja jest dostępna tylko wtedy jeżeli masz skonfigurowany parametr allow_random_representative (zobacz include/config_defaults.inc.php) na true. Każda kategoria może mieć reprezentanta losowego lub ustawionego (unikalny obraz).