Przenoszenie kategorii wirtualnych

Tylko wirtualne kategorie mogą mieć nową kategorię nadrzędną.

Wirtualne kategorie do przeniesienia

Wybierz dowolną wirtualną kategorię, którą chcesz przenieść. Jeżeli lista jest pusta, to oznacza, że żadnej nie stworzyłeś.

Nowa kategoria nadrzędna

Wybierz nową kategorię nadrzędną (wirtualną lub fizyczną). Jeżeli nie wybierzesz żadnej wirtualnej kategorie zostaną przeniesione do głównej kategorii nadrzędnej. Nie można przenieść kategorii do własnej podkategorii.