Edycja kategorii

Informacje

Przenieś

Jeżeli dana kategoria jest wirtualna, to można ją przenieść. Przeniesienie kategorii oznacza zmianę kategorii nadrzędnej.

Opcje

Możesz także zarządzać tymi opcjami poprzez ekran "Właściwości" (ekrany Upload, Komentarze, Blokada, Publiczny/Prywatny, Reprezentacyjny dostępne z Administracja, Kategorie, Właściwości).

Kolejnośćsortowania

Wybierz czy ma być sortowanie domyślne.

Oznacza, że sortowanie będzie także dla podkategorii.

Wybierz okreslony rodzaj sortowania dla kategorii.

(*)Przetestuj sam ponieważ opcja ma nieprzewidzialne rezultaty.

Reprezentant

Reprezantant kategorii to miniatura, która jest wyświetlana na stronie głównej kategorii (category.php) jeżeli kategoria zawiera podkategorie (w tym przypadku tylko głównej kategorii).

Są 4 sposoby ustawienia reprezentanta kategorii :

Reprezentacja zależy od ustawienia parametru konfiguracyjnego allow_random_representative (zobacz include/config_default.inc.php).

W trybie domyślnym (allow_random_representative jest ustawiony na false) każda kategoria zawiera jeden element ustawiony jako ją reprezentujący. Raz ustawiony (przy tworzeniu kategorii), reprezentant może zostać zmieniony tylko przez administratora. Jeżeli dany obrac nie odpowiada Ci jako reprezentujący kategorię, możesz wybrać Znajdź reprezentanta losowo.

Jeżeli natomiast parametr konfiguracyjny allow_random_representative ma wartość true, kategoria zwierająca elementy nie może mieć ustawionego jednego reprezentanta. Wtedy wystarczy użyć przycisku Usuń reprezentanta .

JEżeli kategoria nie zawiera żacnych elementów (a tylko podkategorie) może być wtedy reprezentowana dzięki ekranowi Edytuj informacje o obrazie. JEdyną dostepną opcją na aktualnym ekranie jest przycisk Usuń reprezentanta . P wybraniu przycisku nie ma już możliwości wybrania nowego reprezentanta.

Podpięcie wszystkich elementów kategorii do nowej kategorii

Podpięcie wszystkich elementów kategorii do którejś z istniejących kategorii

Wyślij maila informacyjnego do wszystkich członków grupy