Brukarliste

Her håndterar du brukarane i ditt Piwigo-galleri.

Legg til brukar

Ein administrator kan manuelt legge til brukarar. For kvar brukar må det leggast inn brukarnamn, passord og ei gyldig e-postadresse.

Brukarliste

Lista over eksisterande brukarar kan filtrerast på brukarnamn (bruk * som jokertegn), gruppe eller status. Lista kan sorterast på oppretta dato eller brukarnamn i stigande eller fallande retning.

Dette skjermbilete gjev tilgang til å endre fleire brukarar om gongen. Fylgjande endringar kan gjerast:

Endringane vil bli gjort på vald brukar (som standard) eller alle brukaran vist i den filtrera lista.