Permalenker

Permalenker blir bruka til å lage URL til ablumet enklare å hugse. Når eit album har ei definera permalenke, trengst ikkje ID til ablument i URL lenger.

Når ei permalenke blir sletta, kan du lagre den i permalenke-historikken, slik at eksterne lenker til sider i Piwigo galleriet framleis vil verke. I tabellen for permalenke-historikken kan du sjå datoen då permalenka vart sletta, sist den var i bruk og antal gonger permalenka har vorte bruka.

Merk at permalenker må vera unike for kvart album. Permalenker i historikken kan heller ikkje vera definera meir enn ei gong.