Varsling på e-post (Notification By Mail - NBM)

Konfigurering og handtering av e-postvarsling til brukarane for å varsle dei om endringar på galleriet.

Dette skjermbiletet har tre arkfaner:

Innstillingar

Tilgjengeleg bare for webmaster. Denne set opp eigenskapar for e-postvarsling.

Abonner

Tilgjengeleg bare for webmaster. Denne arkfana handterar abonnering på e-postvarsling. Legg brukarar til lista over abonenntar for at dei skal få varsling på e-post.

Send

Tilgjengeleg bare for webmaster og administratorar. Denne arkfana gjev administratorar tilgang til å sende e-postvarsel til brukarar som har abonnera.