Bilete blir vist i albumet som høyrer til katalogen biletfila ligg i.

Du kan og vise bilete i fleire album utan å kopiere biletfila på nett-tenaren. Du kan knytte biletet til eit eller fleire album frå skjermbiletet for endring av bilete (dette skjermbilete kan ein administrator få opp frå biletsida på galleriet).

Virtuelle album er basera på dette konseptet: dei har ikkje nokon tilhøyrande katalog tilknyt. Lag virtuelle album frå Administrasjon » Album » Handter.