Grupper er ein enkel måte å gje løyve til ei liste med brukarar.

Opprett grupper i Administrasjon » Brukarar » Grupper og knytt brukarar til desse gruppene i Administrasjon » Brukarar » Handter.

Ein brukar kan høyre til fleire grupper. Autorisering (løyve) overstyrer nekta tilgang: om bruker "olav" høyrer til gruppa "familie" og "venner", og bare gruppa "familie" kan sjå albumet "Jol 2010", då vil "olav" kunne sjå albumet "Jol 2010".