Eigenskapar til album

Handtering av eigenskapar for fleire album på ei gong.

Kommentarar
Eit bilete kan få kommentarar frå dei som vitjar galleriet om bilete høyrer til eit album der det er lov å legge inn kommentarar.
Lås
Låste album er stengt for å gjera vedlikehald. Bare administratorar kan sjå desse i galleriet.
Offentleg / privat
Når eit album vert privat, kan du gje rettar til brukarar og grupper
Representant
Denne eigenskapen er tilgjengeleg om du set innstillinga allow_random_representative (sjå include/config_defaults.inc.php) til true. Kvart album kan eit tilfeldig representant-bilete eller eit bilete som blir valgt for albumet.