Flytte virtuelle album

Bare virtuelle album kan tilordnast nytt foreldrealbum.

Virtuelle album som skal flyttast

Velg eit eller fleire virtuelle album du ynskjer å flytte. Om lista er tom, tyder det at det ikkje er laga noko virtuelt album enda.

Nytt foreldrealbum

Velg eit nytt foreldrealbum (virtuelt eller fysisk). Om du ikkje vel eit nytt foreldrealbum, vil dei valgte virtuelle albuma bli flytt til øvste nivå. Eit album kan ikkje flyttast til seg sjølv, eller eit underalbum til seg sjølv.