Endre album

Informasjon

Flytte

Om albumet er virtuelt, kan du flytte det. Flytting av album tyder å endre mappe/album det høyrer til.

Alternativ

Du kan og endre desse alternativa via "eigenskapar" i album-menyen (Arkfane Last opp, Kommentarar, Lås, Offentleg/Privat, Alternativ tilgjengeleg frå Administrasjon » Album » Eigenskapar).

Sorteringsrekkefylgje

Bruk standard bilet-sorteringsrekkefylgje.

Indikerer om denne sorteringsrekkefylgja og vil gjelde underalbum.

Velg spesifisera sorteringsrekkefylgje på desse albuma.

(*)Advarsel: Ver nøye med å test desse sorteringsrekkefylgjene sjølv, då dei kan gje uventa resultat.

Representantar

Albumet sin representat er miniatyrbiletet som visast på hovudsida (category.php) for å representera albumet når det kun inneheld underalbum og ingen bilete direkte(akkurat som et underalbum).

Bilete frå eit album :

Valet for en representant avhenger av allow_random_representative konfigurasjons parametere (se include/config_default.inc.php).

I standardmodus (allow_random_representative satt til usant(false)), vil kvart album som inneheld minst eit element bli representert av eit sett ellement. Når dette er sett (ved oppretting av album), vil representanten kun endrast når ein administrator ber om det. Om det representative bildet ikkje passer, kan du få eit nytt bilete iFinn ein ny tilfeldig representant.

Om allow_random_representative konfigurasjonsparameter er sett til sant (true), kan eit album som bare inneheld bilete ikkje ha nokon representant. Bare bruk Slett representant-knappen.

Om albumet inneheld bare underalbum og ingen bilete, kan det bli representert av kva som helst element takket være Endre informasjon om biletet-skjermbiletet. Det eineste alterantivet på gjeldande skjermbilete er Slett representant-knappen.Link alle albumbilete til eit nytt album

Link alle albumbilete til eksisterande album

Send en informasjonsmelding til gruppemedlemmer