Afbeeldingen / Foto's worden weergegeven in de categorie die overeenkomt met hun directory.

Een afbeelding kan in meerdere categorieën worden weergegeven, zonder dat het bestand meerdere keren op uw webserver geplaatst hoeft te worden. Verbindt uw afbeelding de gewenste categorie of categorieën op het fotobewerkingsscherm (dat elke administrator kan bereiken vanaf het galeriescherm waarop de afbeelding weergegeven wordt).p>

Virtuele categorieën zijn gebaseerd op het volgende idee: ze hebben geen bijbehorende directory. Maak virtuele categorieën aan vanuit Administratie » Categorieën » Beheer.