You can forbid access to categories. Switch the category access type to "private" if you want to manage permissions.

U kunt een categorie aan private maken door het aanpassen van een enkele categorie(Administratie » Categorieën » Beheren » bewerken) of bij het aanpassen van de opties op de hele categorie map (Administratie » Categorieën » Eigenschappen » Publiek / Private).

Als de categorie private is, dan kun je de rechten aanpassen voor de groepen en gebruikers via 3 schermen :