Permalinker

Permalinker blir brukt for å gjøre album adresser mer brukervennlig. Når et album har en permalink definert, vil ikke albumets ID lengre være påkrevd i url´en.

Når en permalink er slettet, kan den lagres i permalink historikken, da vil den eksterne linken til Piwigo sidene fortsatt virke. I permalink historikk skjermbildet kan du se når linken har blitt slettet, siste gang den var i brukt og antall ganger linken har blitt brukt.

Noter at permalinker må være unike for hvert album. Heller ikke i permalink historikken kan du ha samme permalink definert mer en en gang.