Vedlikehold

For å optimalisere side genererings tiden, bruker Piwigo mellomlagret informasjon. For eksempel, i stedet for å telle antall bilder i hvert album hver gang siden relastes, blir denne informasjonen lagret i databasen. I teorien bør denne infomasjonen alltid være korrekt, men ved noen anledninger kan en feil oppstå og den lagrede informasjonen blir feil.

Noe informasjon blir ubrukelig ettersom tiden går. Sletting av disse unødige dataene vil frigjøre mere diskplass.