Bilder vises i det album som stemmer overens med deres filmapper.

Du kan også vise et bilde i flere album, uten å duplikere filen på web serveren. Assosier bildet til vilket som helst album fra bilde redigerings vinduet (som alle administratorer når fra bilde siden i gallerier).

Virtuelle mapper er basert på dette konseptet: De har ingen tillhørende mapper. Lag virtuelle album fra Administrasjon » Album » Behandle.