Rettigheter på bilder

Hvert bilde har et tilgangs nivå (en lås). Hver bruker har også et tilgangs nivå (en nøkkel). Det er 5 private nivåer:

  1. Ingen
  2. Kontakter
  3. Venner (som er høyere en en kontakt)
  4. Familie (som er høyere en en venn)
  5. Administrator (som er høyere en alle andre nivåer)

Høyere nivåer har rettigheter på lavere nivåer. For en gitt bruker, jo høyere tilgangs nivå, jo fler bilder kan han se.

For eksempel, om bildet "peter_bryllup-0024.jpg" har "Familie" tilgangs nivå, vil:

En bruker som ikke har noen rettigheter til å se innholdet i en kategori vil heller ikke se selve kategorien, selv ikke tittelen. Samme prinsipp gjelder Tagger. Om ingen rettigheter, vil de ikke synes.

Du kan sette rettighets nivå på en bruker i Administrasjon » Brukere » Behandle Bildet.

Rettigheter på kategorier

Om private nivåer ikke oppfyller dine behov, kan du også behandle rettigheter på kategorier for en bruker eller en gruppe. Du kan behandle rettigheter på foto og kategorier samtidig, uten at dette gir konflikter.

Du kan nekte tilgang til kategorier. Bytt kategori tillgangs type til "privat" om du ønsker å behandle rettigheter.

Du kan sette en kategori til privat ved å redigere en enkel kategori (Administrasjon » kategorier » Behandle » redigere) eller ved å endre alternativer for hele kategori strukturen (treet)(Administrasjon » Kategori » Egenskaper » Offentlig / Privat).

Når kategorien er privat, kan du behandle rettigheter for grupper og brukere i 3 vinduer: