Via grupper kan man på en fornuftig måte sette rettigheter på en rad brukere.

Lag grupper i Administrasjon » Brukere » Gupper og assosier brukere til denne gruppen i Administrasjon » Brukere » Behandle.

En bruker kan tillhøre flere grupper. Autorisasjon gir tillatelser over flere mapper : om bruker "jack" hører til gruppen "familie" og "venner", og den eneste gruppen "familie" kan se kategori "Jul 2003" kategory vil "jack" kunne se "jul 2003".