Gruppe liste

Dette er stedet hvor du kan behandle grupper.

Legg til en gruppe

Administrator kan legge til grupper.

Gruppe lister

For hvert element, gir listen tilgang til:

Standard grupper

Standard grupper er grupper som automatisk blir assosiert til hver ny bruker ved registrering eller ved oprettelse av en administrator.