Rediger album rettigheter

Dette skjmbildet er kun tilgjengelig for private album. Her kan du velge brukere og grupper autorisert for et album.

Grupper

Du kan nekte eller gi tilgang for grupper til gjeldende album. Ved å modifisere gruppe rettigheter, vil brukerens gruppetillhørighet bestemme om de blir nektet eller gitt tilgang til albumet.

Brukere

Du kan nekte eller gi tilgang til individuelle brukere. Brukere som har tilgang gjennom en gruppe kan bli nektet tilgang ved å sette unntak.