Album alternativer

Alternativ behandling av flere album sammtidig.

Kommentarer
Et bilde kan motta kommentarer fra besøkende om det tillhører et album som har kommentarer aktivert.
Lås
Låste album er utilgjengelige grunnet vedlikehold. Kun administratorer kan se de i galleriet.
Offentlig / privat
Når et album blir privat, må det gies rettigheter til brukere og grupper
Representative
Dette alternativet er tilgjengelig når du setter konfigurasjons instillingene allow_random_representative (see include/config_defaults.inc.php) til true. Hvert album kan være representert av et tilfeldig bilde, eller et bilde valgt som en unik representant.