Энэхүү гэрэл зургын галерей нь Piwigo дээр суурилсан болно.

Piwigo - энэ бол гэрэл зургын вэб галерей бүтээхэд зориулсан программ бөгөөд идэвхтэй хэрэглэгчид болон программ хөгжүүлэгчдийн хамтын бүтээл юм. Төрөл бүрийн нэмэлт өргөтгөлүүд нь Piwigo-г илүү уян хатан, олон төрлийн өөрчлөлт хийх боломжийг олгодог. Piwigo-н хамгийн гол үнэ цэнэ нь нээлттэй эх кодтой, үнэгүй программ гэдэгтээ байдаг билээ.

Piwigo-н вэб сайт

Монгол хэл уруу орчуулж хувь нэмэрээ оруулсан хүмүүс (цагаан толгойн дарааллаар):

Орчуулга хийж хувь нэмэрээ оруулсан хүн бүхэнд талархал илэрхийлье!