Lietotāju saraksts

Šeit var pārvaldīt reģistrēto lietotāju rekvizītus, izņemot atļaujas, kas tiek pārvaldītas no citurienes.

Pievienot lietotāju

Administrators var pašrocīgi pievienot lietotājus.

Lietotāju saraksts

Sarakstu var filtrēt pēc lietotājvārda (lietot * kā aizstājējzīmi), grupas vai statusa. To var sakārtot pēc reģistrēšanas datuma vai lietotājvārda gan augošā, gan dilstošā kārtībā.

Šis logs, izmantojot dažādas darbības, ļauj pārvaldīt vairākus lietotājus vienlaicīgi:

Mērķis ir atlasītie lietotāji (pēc noklusēšanas) vai visi lietotāji, kas uzrādas izfiltrētajā sarakstā.

Padomdevējs

Padomdevēja definīcija: lietotājs, kas izlasa visu viņam pieejamo informāciju simulācijas režīmā.

Padomdevēja režīmu var iestādīt ar mainīgo $conf['allow_adviser'].

Ja šī mainīgā vērtība ir 'true', jebkurš lietotājs iegūst padomdevēja statusu