Attēli tiek rādīti kategorijās atbilstoši to failu mapei.

Iespējams parādīt attēlu vairākās kategorijās nedublējot tā failu uz web servera. Sasaistiet attēlu ar jebkuru kategoriju, izmantojot attēlu rediģēšanas logu (tas pieejams katram administratoram no attēla lapas galerijas pusē).

Virtuālās kategorijas ir balstītas uz sekojoša koncepta: tām nav atbilstošu fizisku mapju. Veidojiet virtuālās kategorijas izmantojot Administrēšanas » Kategoriju » Pārvaldnieku.