Konfigurācija

Šajā logā administrators var veikt sistēmas pamatkonfigurāciju. Patiešām, šis logs dod piekļuvi tikai vienkāršākajiem konfigurācijas parametriem, kas ir gluži pietiekami lielākajam administratoru skaitam. Ja vēlaties vairāk (modernizētus) konfigurācijas parametrus, lasiet failu include/config_default.inc.php.

Šis logs ir sadalīts vairākās sekcijās, sagrupējot konfigurācijas parametrus pēc tēmām.

Galvenais

Vēsture

Lapas apmeklējumu skaits category.php un picture.php tiks saglabāts history tabulā.

Apmeklējumi tiks parādīti Administrēšanā, Speciālos, Vēsturē.

Komentāri

Augšupielāde

Attēlošana pēc noklusējuma

Šeit Jūs varat mainīt attēlošanas iespējas, ko lieto viesis, lietotājs pēc noklusēšanas, kas nav iekonektējies. Kad iekonektējas, tiek lietoti lietotāja paša istatījumi (modificējami profilā).

Iespējams izmainīt atainošanas iespējas visiem eksistējošiem lietotājiem, jāieiet Administrēšana, Identifikācija, Lietotāji logā, kur var izvēlēties lietotāju sarakstu.