Virtuālo albūmu pārvietošana

Tikai virtuālajiem albūmiem var būt jauns (parent) pamatalbūms.

Pārvietošanai paredzētie albūmi

Atlasiet vienu vai vairākus virtuālos albūmus, ko vēlaties pārvietot. Ja saraksts ir tukšs, tas nozīmē, ka vēl nevienu neesat izveidojis.

Jauns pamatalbūms

Atlasīt jaunu pamatalbūmu (virtuālu vai fizisku). Ja neesat atlasījis nevienu pamatalbūmu, virtuāli atlasītie albūmi tiks pārvietoti uz saknes mapi. Albūmu nevar pārvietot sevī paša vai kādā no tā atvasinājumiem (child).