Regiģēt albūmu

Informācija

Pārvietošana

Ja albūms ir virtuāls, to iespējams pārvietot. Albūma pārvietošana nozīmē tā pamatalbūma (parent album) izmaiņas.

Izvēles iespējas

Jūs varat pārvaldīt šīs opcijas arī no "Properties" (rekvizīti) pārvaldīšanas loga (logi Komentāri, Slēgt, Publisks/Privāts, Pārstāvim pieejams no Administrāšana » Albūmi » Rekvizīti).

Kārtošanas secība

Lietot attēlu kārtošanas secību pēc noklusējuma.

Norādiet, vai šī kārtošanas secība attiecināma arī uz apakšalbumiem.

Izvēlēties noteiktus kārtošanas kritērijus, kas būtu jāizmanto šim albūmam.

(*)Brīdinājums: Pārliecinieties par šo kārtošanas secību darbības pareizību pats, jo pretējā gadījumā tas var dot neparedzētus rezultātus.

Pārstāvība

Albūma pārstāvis ir galvenajā lapā attēlotais sīktēls (category.php), lai pārstāvētu to, kad tajā ir tikai apakšalbūmi un tajā nav neviena attēla (glauži kā saknes albūma gadījumā).

albūma foto :

Pārstāvja izvēle ir atkarīga no allow_random_representative konfigurācijas parametra (skatīt include/config_default.inc.php).

Noklusēšanas režīmā (allow_random_representative ir iestatīts false), katrs albūms, kurā ir vismaz viens elements, ir pārstāvēts ar fiksētu elemntu. Reiz istatīts (pie albūma izveides), pārstāvi maina tikai tad, ja administrators to pieprasa. Ja pārstāvis ir neatbilstošs situācijai, jūs varat vaicāt pēc jauna pārstāvja - Atrast jaunu pārstāvi, izmantojot nejaušu izvēli.

Ja allow_random_representative konfigurācijas parametrs ir iestatīts stāvoklī true, fotogrāfijas saturošai kategorijai var būt nefiksēts pārstāvis. Lietojiet pogu Dzēst pārstāvi.

Ja albūmā ir tikai apakšalbūmi un nav neviena foto, tomēr, pateicoties Modificēyai informācijai par foto ekrānu, to var pārstāvēt jebkurš elements. Vienīgā izvēlne uz šī ekrāna ir poga Dzēst pārstāvi.

Sasaistīt visas albūma fotogrāfijas ar jaunu albūmu

Sasaistīt visas albūma fotogrāfijas ar eksistējošu albūmu

Nosūtīt informāciju uz e-pastu grupas dalībniekiem

--------------------- Actual LV Version -------------------

Rediģēt kategoriju

Informācija

Pārvietot

Ja kategorija ir virtuāla to var pārvietot. Pārvietot kategoriju nozīmē izmainīt tās pamatkategoriju.

Izvēles iespējas

Šīs iespējas pieejamas arī no "Properties" (rekvizītu) pārvaldes loga (logi Augšuplāde, Komentāri, Boķēšana, Publisks/Privāts, Pārstāvis pieejams no Administrēšana, Kategorijas, Rekvizīti).

Kārtošanas secība

Lieto attēlu kārtošanas secību pēc noklusējuma.

Norāda vai šī lietu kārtošanas secība attiecas arī uz apakškategorijām.

Izvēlas atbilstošus kārtošanas kritērijus šai kategorijai.

(*)Brīdinājums: ieteikums izmēģināt šos kārtošanas kritērijus, jo tie var dod arī neparedzamus rezultātus.

Pārstāvība

Kategoriju pārstāv sīkbilde galvenajā lapā (category.php) lai pārstāvētu kategoriju, kad tajā ir tikai apakškategorijas un neviena tieša elementa (tāpat kā pamatkategorija).

Ir 4 dažādi veidi kā noformēt kategoriju pārstāvošo attēlu :

Pārstāvniecības izvēle atkarīga no allow_random_representative konfigurācijas parametriem failā (see include/config_default.inc.php).

Noklusēšanas režīmā (allow_random_representative set to false), katra kategorija, kas satur vismaz vienu elementu, ir pārstāvēta ar fiksētu elementu. Kad pārstāvība noteikta (pie kategorijas izveides), to var nomainīt tikai administrators. Gadījuma, ja pārstāvība nav atbilstoša, Jūs varat mēģināt Atrast jaunu pārstāvi, izmantojot nejaušu izvēli.

Ja allow_random_representative konfigurācijas parametrs ir patiesā (true) stāvoklī, elementus saturošajai kategorijai var nebūt fiksētas pārstāvības. Vienkārši lietojiet Dzēst pārstāvi pogu.

Ja kategorijā ir tikai apakškategorijas un neviena elementa, to tik un tā var pārstāvēt jebkurš elements ņemts no Informācijas par attēlu modificēšanas loga. Vienīgā aktīvā iespēja esošajā logā ir Dzēst pārstāvi poga.

Sasaistīt visus kategorijas elementus ar jaunu kategoriju

Sasaistīt visu kategoriju elementus ar esošajām kategorijām

Informācijas nosūtīšana ar e-pastu grupas biedriem