ಈ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ (ಗ್ಯಾಲರಿ) Piwigo ದಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ

Piwigo ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ (ಗ್ಯಾಲರಿ) ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ , ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತರಣಿಕೆಗಳ (Extensions) ಮೂಲಕ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ Piwigo ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ.

Piwigo ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ