მომხმარებლების სია

ამ გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ მართოთ დარეგისტრირებული მომხმარებლები. მარტო ნებართვების მართვა შესაძლებელია რამდენიმე ეკრანზე.

მომხმარებლების დამატება

ადმინისტრატორს შეუძლია ხელით დაამატოს მომხმარებელი.

მომხმარებლების სია

სია შეიძლება გაფილტრული იქნეს მომხმარებლის სახელის მიხედვით (გამოიყენეთ * როგორც მიმაგრებული ნიშანი ნაწილობრივი დამთხვევისათვის), ჯგუფის ან სტატუსის მიხედვით. სია შეიძლება გადარჩეულ იქნეს მომხმარებლის რეგისტრაციის ან სახელის მიხედვით, მატებით ან კლებით.

ეს ეკრანი საშუალებას გაძლევთ ერთი და იგივე მოქმედება ჩაატაროთ რამდენიმე მომხმარებლის მიმართ:

გასწორებები შეეხება არჩეულ მომხმარებლებს (ძირითადად) თუ ყველას.