სინქრონიზაცია

შესაძლებელია სინქრონიზაციის 2 ტიპი: ფოლდერები/ფაილები და მეტამონაცემები. ფოლდერები/ფაილები სინქრონიზირებული იქნება ფოლდერები მონაცემთა ბაზაში ფოლდერებთან. მეტამონაცემები სინქრონიზირებული იქნება ინფორმაცია ელემენტებზე, ისეთი როგორიც არის ფაილის ზომა, ზომები პიქსელებში, ინფორმაცია EXIF ან IPTC.

თავიდან სინქრონიზირებული უნდა იყოს ფოლდერები/ფაილები.

სინქრონიზაციის პროცესმა შესაძლოა დიდი ხანი გასტანოს ( დამოკიდებულია სერვერის დატვირთვაზე და სინქრონიზირებული ელემენტების რაოდენობაზე) ანუ შესაძლოა ღირდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ გააკეთოთ: კატეგორიიდან კატეგორიამდე.