შეტყობინებები

ეს განყოფილება შექმნილია მომხმარებლებისათვის საიტის სიახლეების დაგზავნის გასწორებისა და მართვისათვის.

გვერდი შეიცავს სამ ჩანართს:

პარამეტრები

ხელმისაწვდომია მხოლოდ ადმინისტრატორისათვის, ეს არის შეტყობინებების პარამეტრები.

დაგზავნის სია

ხელმისაწვდომია მხოლოდ ადმინისტრატორისათვის, ეს ჩანართი მართავს მომხმარებლების ხელმოწერას და შეტყობინებებს.

გაგზავნა

ხელმისაწვდომია მხოლოდ ადმინისტრატორისათვის, ეს ჩანართი გაძლევთ საშუალებას მოახდინოთ შეტყობინებების დაგზავნა.