შაბლონების გაფართოების გასწორება

მიზანი

გაარკვიეთ ყოველი შაბლონისათვის შეცვლის პირობა შაბლონ-გაფართოებაზე (შაბლონი, სახელად "შემცვლელი").

"პირველადი შაბლონი" ./template/yoga -დან(ან სხვა) ჩანაცვლებული იქნება "შემცვლელი"-თ თუკი შემცვლელი დაკავშირებულია ამ პირველადთან (და თუკი URL შეიცავს "URL ოპციონალურ სიტყვას").

"URL ოპციონალურ სიტყვა" ეს არის ის, რომელიც შეგიძლიათ იპოვოთ მოდულის დასახელების შემდეგ URL -ში.

ამიტომ, "URL ოპციონალური სიტყვები" შესაძლოა იყვნენ აქტიური "პირდაპირი ბმულები" (ნახეთ შესაბამისი განყოფილება ჩვენს დოკუმენტაციაში, შემდგომი განმარტებებისათვის).

წაიკითხეთ: `გაფრთხილება` მოხმარების წესები.

რა არის შაბლონი-გაფართოება?

ეს არის კონფიგურაციის ინსტრუმენტი - მძლავრი ახალბედა და გამოცდილი მომხმარებლებისათვის. FTP-ს გამოყენებით, ფოლდერ template-extension -ში, Web-მასტერს შეუძლია დუბლირება ბევრი სხვა და სხვა .tpl ფაილების ("პირველადი შაბლონი") სხვა და სხვა დასახელებით ("შემცვლელი"). "პირველადი შაბლონები", მიმდინარე ორიგინალი მხარდაჭერილი შაბლონები:

სად ვნახო "პირველადი შაბლონები"?

პირველადი შაბლონები იმყოფება ფოლდერში template/yoga/ (იქვე ნუ გაუკეთებთ რედაქტირებას რათა შეინარჩუნოთ განახლების საშუალება). ისე რომ, "პირველადი შაბლონებით" ნებისმიერ web-მასტერს შეყძლია შექმნას თავისი "შემცვლელი" (მომხმარებლის შაბლონები).

სად ჩავწეროთ "შემცვლელი"?

"შემცვლელი" (მომხმარებლის შაბლონები) უნდა განთავსდეს ფოლდერში template-extension (ან მის ქვეფოლდერში). შემცვლელს შესაძლოა ქონდეს ნებისმიერი სახელი, გაფართოებით .tpl. მაგალითად: template-extension/my-extension/video.tpl.

როგორ გავააქტიურო ჩემი "შემცვლელი შაბლონები"?

ყოველი პირველადი შაბლონი შეთავსებული უნდა იყოს თავის "შემცვლელ" (მომხმარებლის შაბლონთან) რათა გაააქტიუროთ დაკავშირებული შეცვლა. ეს მიზანი აქვს "შაბლონების გაფართოების გასწორება"-ს მენიუში გასწორება.

თუკი თქვენ აირჩევთ URL ოპციონალურ სიტყვას მაშინ შეცვლა მოხდება მხოლოდ გვერდებზე რომელიც დაკავშირებულია ამ სიტვასთან. მაგალითად: index.php?/most_visited

გამოცდილ მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ პირდაპირი ბმული როგორც URL ოპციონალურ სიტყვა.

როგორ გავუკეთო დეაქტივაცია ჩემს "შემცვლელ შაბლონებს"?

გაფრთხილება