უფლებების მართვა კატეგორიისათვის

ეს ეკრანი ხელმისაწვდომია მხოლოდ პრივატული კატეგორიისათვის. აქ შეიძლება მომხმარებლების ან/და ჯგუფების არჩევა, რომლებსაც ექნებათ დაშვების უფლება ამ კატეგორიასთან.

ჯგუფები

თქვენ შეგიძლიათ უფლება მისცეთ ან აუკრძალოთ ჯგუფებს ამ კატეგორიასთან დაშვება.ჯგუფისთვის დაშვების უფლების შეცვლით, თქვენ ცვლით დაშვების უფლებას მომხმარებლებისთვისაც, რომლებიც ამ ჯგუფში არიან გაერთიანებულნი.

მომხმარებლები

ისევე როგორც ჯგუფებისათვის, შეგიძლიათ მოექცეთ ცალკეულ მომხმარებლებსაც.მომხმარებელი რომელსაც კატეგორიასთან დაშვების უფლება აქვს ჯგუფის მიხედვით, შეიძლება შეზღუდული იყოს პერსონალურად მომხმარებლის დაშვების შეზღუდვის საშუალებით.