ვირტუალური კატეგორიების გადატანა

მხოლოდ ვირტუალური კატეგორიები შეიძლება გადატანილი იყოს სხვა მშობლიურ კატეგორიაში.

ვირტუალური კატეგორიები გადასატანად

აირჩიეთ ვირტუალური კატეგორიები, რომლების გადატანაც გსურთ. თუკი სია ცარიელია, მაშინ თქვენ ჯერ არ შეგიქმნიათ ვირტუალური კატეგორიები.

ახალი მშობლიური კატეგორია

აირჩიეთ ახალი მშობლიური კატეგორია (ვირტუალური ან რეალური). თუკი არაფერს არ აირჩევთ, ვირტუალური კატეგორიები, არჩეული წინა ეტაპზე, გადატანილი იქნება გალერეის ფუძეში. თქვენ არ შეგიძლიათ გადაიტანოთ კატეგორია თავისივე თავში ან ერთ ერთ მისივე ქვეკატეგორიაში.