Obavijesti e-mail porukama

Ovaj prozor omogućaa postavu i upravljanje e-mail obavijestima korisnicima o novostima u vašoj galeriji.

Sastoji se od 3 kartice:

Parametri

Dostupno samo webmasterima, ova kartica postavlja parametre e-mail obavješćivanja.

Pretplata

Dostupno samo webmasterima, ova kartica upravlja pretplatom/prekidom pretplate korisnika na e-mail obavijesti.

Envoi

Dostupno samo webmasterima i upraviteljima, ova kartica omogućava slanje e-mail poruka za novosti.