הזזת אלבומים וירטואליים/h2>

Oרק לאלבומים וירטואליים יכולים לקבל אלבום הורה חדש.

להזזת אלבומים וירטואליים

<>Sבחר אלבום וירטואלי אחד או יותר שברצונך להזיז אם הרשימה ריקה המשמעות היא שעדיין לא יצרתיעדיין אלבום.

אלבום הורה חדש

בחר את אלבום ההורה החדש (פיזי או וירטואלי). אם לא תבחר תבנית, האלבומים הוירטואליים הנבחרים יועברו למקור. לא ניתן להזיז את האלבום לתוך עצמו או לאחד מילדיו.