Inicio rápido
  1. Crea un cartafol no teu computador.
  2. Copia algunhas fotos dentro deste cartafol, axustar o tamaño para amosalas na web. Aviso: o nome dos cartafoles e ficheiros só pode conter letras, números, "-", "_" ou ".". Sen espazos en branco nin caracteres acentuados.
  3. Cun cliente FTP, copia o teu cartafol dentro do cartafol "galleries" onde está instalado o teu Piwigo.
  4. Identifícate na galería e vai a Administración e fai clic no gran botón Sincronización.

Parabéns! Creaches con éxito o primeiro álbum da súa galería de fotos.

Organización de cartafoles e ficheiros