Modificar permisos do álbum

Esta pantalla só está dispoñible para os álbums privados. Aquí pode seleccionar usuarios e grupos autorizados para un álbum.

Grupos

Podes denegar ou conceder o acceso a grupos para o actual álbum. Ó modificar autorizacións a grupos, os usuarios incluídos neses grupos terán denegado ou concedido o acceso para o álbum.

Usuarios

Podes denegar ou conceder o acceso a usuarios individuais. Os usuarios que teñen acceso a traveso do grupo pode denegárselle o acceso por excepción.