Opcións de álbum

Opcións de xestión para varios álbums á vez.

Comentarios
Unha foto pode recibir comentarios dos seus visitantes se pertence a un álbum cos comentarios activados.
Bloquear
Os álbums bloqueados son desactivados para mantemento. Só os administradores poden velos.
Público/Privado
Unha vez que se converte un álbum en privado, hai que darlle dereitos de acceso a usuarios e grupos
Representante
Esta opción está dispoñible cando se establece a opción de configuración allow_random_representative (ver include/config_defaults.inc.php) para true. Cada álbum pode ser representado por unha foto aleatoria ou por unha foto escollida como único representante.