زمانی که شما گالری خود را می سازید می توانید آن را برای بازدید کنندگان پیکربندی کنید

بطور پیشفرض، هر کاربری که در گالری شما نام نویسی کند گالری را با تنظیمات بالا خواهد دید.

اگر هرگونه پرسشی داشتید، گروه Piwigo در انجمن Piwigo پاسخ شما را خواهد داد.